Representant

Dagny Christin Sten

- Navn Dagny Christin Sten - Alder 55 år - Sivilstand Enke - Bakgrunn - Sivilstand/familie Enke. 3 voksne jenter og 4 barnebarn - Utdanning/ Autorisert helsesekretær og lederutd. fra HIBU - Erfaring foreningsliv