Representant

Ragne Victoria Kolaas Stauri

Født 1989. Fra Lillehammer.