Gruppeleder

Anne-Marte Kolbjørnshus

Født 1987. Fra Nordre Land. Gift, to sønner, bor på Dokka. Komiteleder for opplæring og kultur, gruppeleder, og Oppland APs kvinnenettverksleder.