Oppland og Hedmark Arbeiderparti er slått sammen til Innlandet Arbeiderparti fra 1 april 2019

Innlandet Arbeiderparti ble stiftet 1 april 2019. https://innlandet.arbeiderpartiet.no/