Om Oppland Arbeiderparti

Oppland Arbeiderparti


Partikontoret

 • Astrid Bergum Topp

 • Synnøve Brenden

  synnove.brenden@arbeiderpartiet.no 917 29 576

  Fylkessekretær Oppland AP 2013-dd. Politisk rådgiver APs stortingsgruppe 2011-2013. Ordfører Lillehammer 1999-2011. Politisk rådgiver for landbruksminister Dag Terje Andersen i Jagland-regjeringen. Prosjektsekretær i Oppland AP 1993-1995. Fylkessekretær i DNA - Oppland fra 1995. Vararepresentant Stortinget for Oppland AP 2005-2009.

Styret

 • Tore Hagebakken

  Hei! Jeg har vært politisk interessert nesten så lenge jeg kan huske. Hvorfor? Er ikke politikk egentlig ganske kjedelig? Nei, absolutt ikke, mener jeg. Politikk handler om hvordan vi vi ha det - hver og en og sammen, der vi bor, i Norge og resten av verden. Jeg er opptatt av at alle får like muligheter, av rettferdighet og mener vi oppnår mest når vi løser viktige oppgaver i fellesskap. Derfor er jeg med i Arbeiderpartiet, hvor jeg har vært heldig å få mange interessante arbeidsoppgaver. I ungdomsårene var det kjempespennende å være med i AUF,partiets ungdomsorganisasjon. Vi hadde friske meninger og påvirket utfallet i mange saker. I over 12 år har jeg vært ordfører i Gjøvik, i Stoltenberg-1-regjeringa var jeg statsekretær i Sosial- og helsedepartementet - og ved valget i 2005 ble jeg valgt inn på Stortinget fra Oppland. Vi rød-grønne vant valget, fikk regjeringsmakta, Jens som statsminister og sammen har vi fått til mye. Så mye at vi fikk ny tillit i 2009. Denne stortingsperioden er jeg helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet i Stortinget. Jeg er glad i gitarspell, sang og musikk og trives i friluft.

 • Hilde Kristin Holtesmo

  hildek-h@online.no 920 95 748
 • Rune Støstad er 43 år gammel, er gift og har to barn og bor i Ruste Rune har lang og bred erfaring fra både privat og offentlig sektor. I dag er han daglig leder for Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark. På fritida er Rune sterkt engasjert i frivillig arbeid, både innen både fotball, langrenn og ulike arrangement. Rune er flink til å lytte og ta med folk på råd. Han er en samlende person og lagspiller som ønsker å jobbe tett med frivillige lag, arbeidstakerorganisasjoner, næringsliv og andre politiske partier. Runes tre hjertesaker er næringsutvikling, skole og helse/omsorg.

 • Anne-Marte Kolbjørnshus

  kolbjornshus@gmail.com 414 69 897

  Født 1987. Fra Nordre Land. Gift, to sønner, bor på Dokka. Komiteleder for opplæring og kultur, gruppeleder, og Oppland APs kvinnenettverksleder.

 • Ivar Vistekleiven

 • Jeg har vært sosialdemokrat siden min bestefar tok meg med på Youngstorget og Bislet stadion på slutten av 70-tallet. Solidaritet og like muligheter for alle er kjerneverdier jeg har hatt med meg siden. Opprinnelig er jeg fra Oslo, men jeg flyttet til Lillehammer i 2001. Jeg er gift, har to barn, tre bonusbarn og en bikkje. Jeg brenner for en bedre skole, og har selv jobbet 17 år i Lillehammer-skolen; som lærer, inspektør, som rådgiver for skolesjefen og nå som rektor ved Hammartun skole. I denne kommunestyreperioden har jeg fått gleden av å være gruppeleder i kommunestyret. Det er et kjempespennende arbeid, og vi har fått utrettet mye.

 • Pedagogisk leder, 46 år Jeg er opptatt av at alle i Sør-Aurdal, fra vugge til grav, har det bra. Spesielt at barn og ungdom har gode oppvekstsvilkår og en skole med kvalitet. Frivillig arbeid, kultur og kommune økonomi

 • Randi Eek Thorsen

  Jeg er 57 år, har bodd på Gran de siste 12 årene og har på den tida blitt veldig glad i og stolt av Hadeland. Grunnfjellet i livet er samboeren min, de 5 voksne barna, svigerbarna og 3 barnebarna vi har sammen. Også er gode venner uvurderlige. Jeg har alltid hatt et sterkt og bredt samfunnsengasjement, noe som gjenspeiles både i utdannelse, yrkeserfaring, frivillig engasjement og styreverv. Jeg er utdannet sykepleier, har studert pedagogikk og ledelse og har hatt ulike jobber og engasjement innen disse områdene. I mer enn 20 år har jeg allikevel jobbet mest innen kulturfeltet og generell samfunnsutvikling. Jeg har vært opptatt av å fokusere på verdier og perspektiver som kulturen bidrar med i en tid der materielle verdier generelt har fått for stor plass. Mitt politiske engasjement er verdibasert. Jeg er opptatt av gode fellesskapsløsninger og ønsker et tolerant og raust samfunn der vi ser og bryr oss om hverandre, også de vi ikke kjenner. «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke angår deg selv», skrev Arnulf Øverland. Det er et godt motto å strekke seg etter både i hverdagen, i forhold til verden rundt oss, miljøet og generasjonene etter oss. Som politiker er jeg opptatt av helheten. Jeg vil bidra det jeg kan for at kommunens innbyggere skal oppleve trygghet og et godt tjenestetilbud gjennom hele livsløpet. Samtidig må vi tenke framover og legge forholdene til rette for en god og bærekraftig utvikling. Et godt tilbud og en varig løsning for Gjøvik-banen er en sak jeg brenner for. For meg er det ingen motsetning mellom å bevare og opprettholde vårt fantastiske kulturlandskap og levende grender OG samtidig utvikle gode tettsteder der folk både kan bo, møtes, trives, oppleve, jobbe og handle. Arbeiderpartiet vil både skape verdier og dele rettferdig. Slik vil vi både fornye og forbedre lokalsamfunnet. Jeg håper på velgernes tillitt ved høstens valg!

 • Ingrid Myhr

 • Jeg har vært sosialdemokrat siden min bestefar tok meg med på Youngstorget og Bislet stadion på slutten av 70-tallet. Solidaritet og like muligheter for alle er kjerneverdier jeg har hatt med meg siden. Opprinnelig er jeg fra Oslo, men jeg flyttet til Lillehammer i 2001. Jeg er gift, har to barn, tre bonusbarn og en bikkje. Jeg brenner for en bedre skole, og har selv jobbet 17 år i Lillehammer-skolen; som lærer, inspektør, som rådgiver for skolesjefen og nå som rektor ved Hammartun skole. I denne kommunestyreperioden har jeg fått gleden av å være gruppeleder i kommunestyret. Det er et kjempespennende arbeid, og vi har fått utrettet mye.

 • Synnøve Brenden

  synnove.brenden@arbeiderpartiet.no 917 29 576

  Fylkessekretær Oppland AP 2013-dd. Politisk rådgiver APs stortingsgruppe 2011-2013. Ordfører Lillehammer 1999-2011. Politisk rådgiver for landbruksminister Dag Terje Andersen i Jagland-regjeringen. Prosjektsekretær i Oppland AP 1993-1995. Fylkessekretær i DNA - Oppland fra 1995. Vararepresentant Stortinget for Oppland AP 2005-2009.