Viktige vedtak for framtidas arbeidsliv

- Jeg gleder meg til å ta fatt på lederoppgaven. Det er et krevende og viktig verv, og jeg er glad for å ha fått med meg et veldig godt styre. Sammen skal vi gjøre vårt for at Oppland Arbeiderparti skal framstå offensivt, ta lederskap, bygge gode allianser - og ikke minst bidra til et godt valgresultat og regjeringsskifte 2017, sier nyvalgt leder Tore Hagebakken.

original_1478641638_512827

Årsmøte vil i løpet av helga vedta flere uttalelser knyttet til framtidas arbeidsliv. Dette ble vedtatt lørdag:

Må ta grep mot ungdomsledighet

Årsmøtet vedtok lørdag at NAV-Ung-programmet må endres slik at unge arbeidsledige kommer foran i køa. Det er viktig for å sikre rask saksbehandling og at unge kommer raskt inn i arbeid eller utdanning.

- Perioden rett etter fullført utdanning er kritisk for hvordan en klarer seg senere i arbeidslivet. Derfor må vi sørge for at unge mennesker ikke starter voksentilværelsen med langtidsledighet, mener Oppland Arbeiderparti.

Full støtte til Jørstadmoen

Ikke uventet ga årsmøtet i Oppland Arbeiderparti sterk støtte til arbeidet med å sikre lokalisering av Cyberforsvaret på Jørstadmoen.

Ny langtidsplan for forsvarssektoren er som kjent planlagt framlagt for Stortinget i vårsesjonen 2016. Langtidsplanen kan ha store konsekvenser for Lillehammer-Gjøvik-regionen. Det innebærer mer enn 300 statlige IKT-arbeidsplasser på Jørstadmoen.

Lillehammer-Gjøvik-aksen er fra før en sterk region innen IKT generelt og informasjonssikkerhet spesielt, der NTNU-Gjøvik og Forsvarets ingeniørhøgskole samarbeider tett og godt.

Årsmøtet er også sterkt opptatt av at Heimevernets aktiviteter på Dovre opprettholdes.

Vil ha nytt OL

LO-leder Gerd Kristiansen tok til ordet for et nytt OL i Lillehammer i åpningen av sin tale på årsmøtet i Oppland Arbeiderpartiet nå i formiddag. Hun uttrykte stor begeistring og ros for gjennomføringen av Ungdoms-OL nylig.

Fra forberedende redaksjonskomité ligger det forslag om å jobbe for et nytt OL i Lillehammer i 2016 sammen med samarbeidskommunene fra 1994.

Årsmøte sa nei til kontantstøtte

Full barnehagedekning må være en realitet for alle, og kommunene må settes i stand til å dimensjonere for løpende opptak. Samtidig er Oppland Arbeiderparti soleklare i sitt krav om at kontantstøtten må avskaffes.

- Kontantstøtten svekker likestillingen når småbarnsmødre sin yrkesdeltagelse reduseres, særlig er det hemmende for integrering av minoritetskvinner. Vi må prioritere barnehageplass for alle, og en opptaksordning som sikrer fleksibilitet og tilpassing til den enkelte familie, heter det blant annet i uttalelsen.