Vi i Oppland Arbeiderparti har store ambisjoner for fylket vårt.

-Vi har et stort potensiale for framtidsretta, lønnsomme arbeidsplasser i mange bransjer og næringer, som landbruket - forutsatt god inntektsfordeling og grunnlag for å investere også på de små og mellomstore bruka. Slik skaper vi økt lokal matproduksjon. Da tåler vi ikke mer deregulering og sentraliserende tiltak, sa Tore Hagebakken.

Tore Hagebakken