Vi har store ambisjoner for vekst og utvikling av reiselivet i Oppland.

-Det er tre typer turister- vi har fritidsturisten, vi har yrkesreisene og så har vi de som har skaffet seg fritidsbolig og blitt deltidsboende. I Øyer er det flere fritidsboliger/hytter enn helårsboliger vi har 1 405 boliger og 3 448 hytter. Dette skaper arbeidsplasser, men og utfordringer for kommunen. Jeg pleier å si at vi har 5082 innbyggere, telles alle som oppholder seg i kommunen med, er det mellom 25- og 30 000 personer i Øyer, store deler av året. Når Øyer kommune skal planlegge så kan vi ikke planlegge for 5082, nei alle deltidsboende har krav på nær sagt det samme som de fastboende. Hyttelandsbyen i Hafjell bruker mer strøm enn en middels stor norsk by. de skal ha vei, vann, kloakk, renovasjon og ikke minst internett og helsetjenester. Vi mener at det nå er rett og slett nødvendig, å tone ned skillet mellom bosatte og deltidsboende, da det er hvor du oppholder deg som teller. Når FRP nå tar til orde for å nekte kommunene å skrive ut eiendomsskatt, så må også FRP ta inn over seg at min kommune kun får overføringer fra staten for 5082 fastboende og ingen ting for de deltidsboende, sa Brit Kramprud Lundgård.

Brit K Lundgård LM 2017