Vedtak årsmøte 2017

13 uttalelser vedtatt på årsmøtet i 2017.