Uttalelser fra Årsmøtet

Vedtatt på årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti 3. mars 2019

Årsmøte Innlandet Arbeiderparti

Vedlagt er de vedtatte uttalelsene fra årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti. Dette er den politikken våre medlemmer har bestemt at vi skal reise til landsmøtet med i april. Mye av vår politikk kommer der til å bli hele Arbeiderpartiet sin politikk.