Tiltak for bedre psykisk helse

Vi må ta den psykiske helsa vår på alvor, og iverksette tiltak som fungerer. - Det er viktig at skolene både i grunnskolen og i videregående opplæring får systematiske varslingssystemer når våre barn og unge blir utsatt for mobbing, eller på andre måter har en hverdag som gjør at de har behov for en bedre samordnet innsats, skriver Hans Kristian Enge, 7. kandidat for Oppland Arbeiderparti.

original_1478641636_0029836

Innlegg skrevet av fylkestingskandidat Hans Kristian Enge:

Jeg sitter på utsiden og er redd og alene

En jente sitter alene i skolegården og er engstelig. Hverdagen er preget av angst for å være sammen med de andre, og hun er sliten av presset for å måtte prestere på skolen, ha de beste klærne og være en dyktig håndballspiller.

Altfor mange barn og ungdom opplever dette i sin hverdag. Så mange som et sted mellom 15-30 prosent har mindre eller større psykiske lidelser. For hver og en er dette en personlig tragedie. For mange utvikler problemene seg så mye at de ikke makter å gjennomføre skolegang, og de blir stående utenfor arbeids- og samfunnslivet.

Oppland Arbeiderparti mener derfor det er avgjørende at vi på en helt annen måte enn i dag rekker ut en hånd til den lille jenta som sitter på sidelinjen. Det er viktig at skolene både i grunnskolen og i videregående opplæring får systematiske varslingssystemer når våre barn og unge blir utsatt for mobbing, eller på andre måter har en hverdag som gjør at de har behov for en bedre samordnet innsats. En manglende systematikk gjør at mange får hjelp for sent. Det kan vi ikke akseptere.

Oppland Arbeiderparti vil gi skolehelsetjenesten mulighet til å henvise elever direkte til barne- og ungdomspsykiatrien. Dette er et viktig tiltak for å sikre at mange flere skal få den hjelpen de trenger. Rask innsats er avgjørende for at den lille jenta får hjelp og en mulighet til å oppleve en god skolehverdag, og til å være en del av vårt arbeids- og samfunnsliv videre i livet.