Stortingsvalget 2017 - endelig listeforslag

Nominasjonskomiteen i Oppland Arbeiderparti legger fram sitt endelige listeforslag for stortingsvalget 2017. - Nominasjonskomiteen har fått bred oppslutning om sitt høringsforslag gjennom tilbakemeldingene fra kommunepartiene og AUF, sier leder av nominasjonskomiteen Inger Torun Klosbøle.

original_1478641010_17341

Komiteen legger fram en omforent liste med unntak av en dissens på 5. og 6. plass. Listeforslaget skal behandles på nominasjonsmøte 19. november.

Se vedlegg for hele listeforslaget.