Stian Olafsen

I Oppland Aarbeiderparti støtter vi opp om innlandsrapporten sitt forslag om et nasjonalt senter for bioøkonomi i innlandet. Skal jeg oppsummere dette for dere partikamerater, ville jeg sagt følgende: Dagens Oppland løser fremtidens utfordringer. Tenk på det, sier Stian Olafsen.

class="image__image"
class="image__image"
landsmøtet