Rune Støstad ny nestleder i Oppland Arbeiderparti

rs

-Dette er en stor tillitserklæring som jeg setter veldig høyt. Valgkomiteen har lagt vekt på den innsatsen jeg gjør på vegne av distriktene, sier Rune Støstad.

-Jeg brenner for å bidra til å skape like muligheter og en positiv samfunnsutvikling i hele landet. Da mener jeg det er viktig å utnytte potensialet i byene og i distrikta, i stedet for sette interesser og hensyn opp mot hverandre. Det krever en helhetlig nasjonal politikk som ivaretar både by og land.

Vår hovedoppgave blir å få fram våre muligheter og ikke minst distriktsblikket i alle saker.

Som ordfører får jeg stor innsikt i de lokale utfordringer og muligheter. Nettopp denne erfaringen tror jeg blir nyttig å ha med seg når vi nå skal utvikle nye Innlandet.

Jeg gleder meg stort til oppgaven, sier Støstad.