Regjeringa hindrer regional utvikling

Statsbudsjettet behandles nå i stortingskomiteene. - De regionale utviklingsmidlene har vært et viktig verktøy for at Oppland fylkeskommune bidrar til omstilling til ei grønn framtid, og de setter oss i stand til å oppfylle vårt samfunnsutvikleransvar, sa fylkesordfører Even Aleksander Hagen til Kommunal- og forvaltningskomiteen.

original_1478641636_9149523

Oppland fylkeskommune har ved forslag til tildeling av midler for 2017 fått 52,54 millioner kroner, en reduksjon på 25 prosent sammenlignet med tildelingen for 2016.

- Den blåblå regjeringa har kutta i de regionale utviklingsmidlene over flere år, og nå foreslår de et ytterligere kutt på en fjerdedel i Oppland. Nedskjæring av midler og usikkerheten dette skaper rundt framtidige bevilgninger, gjør langsiktige satsinger og omstilling vanskeligere, sier Even Aleksander Hagen.

Forslaget foretar også en endring i målstruktur for midlene, et distriktsmål og et regionalmål, noe som medfører en innstramming i bruken, da en ikke kan overføre midler mellom de to målene.

- Vi i Oppland fylkeskommune mener at fylkeskommunene selv bør få prioritere bruken av de regionale midlene i henhold til regionale planer og strategier. Det er særlig viktig hvis midlene i tillegg skal kuttes, presiserte Hagen på høringen.

Forslagene knyttet til de regionale utviklingsmidlene er ikke i tråd med budskapet om at nye regioner kan innta en sterkere samfunnsutviklerrolle.

- Det er et paradoks at statsråden snakker om at større regioner skal være samfunnsutviklere, samtidig som statsbudsjettet kutter i de regionale utviklingsmidlene. Da mister vi tillit til Staten i reformprosessen. Dette er midler som går til steds- og næringsutvikling, partnerskap med kommunene, satsinger innen industri, reiseliv, bioøkonomi og landbruk, for å nevne noe.

Lenke til høringen her.