Politiske uttalelser og andre vedtak årsmøte 2018.

Avstemming