Politisk og valgteknisk samarbeidsavtale 2015-2019 er signert

Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Oppland har i dag signert politisk og valgteknisk plattform for perioden 2015-2019. Fylkespartileder Frode Jahren er veldig fornøyd med avtalen. - Det har vært gode samtaler og dette er en solid plattform for de neste fire åra, sier Jahren.

original_1478641622_653871

De fire partiene viderefører det gode samarbeidet som har vært de fire siste årene, og møttes onsdag 30. september for å signere samarbeidsavtalen i Søndre Park på Lillehammer. Det er Arbeiderpartiets Even Aleksander Hagen som skal lede det nye laget.

- Vår ambisjon er at Oppland skal spille en hovedrolle i det grønne skiftet. Vi har naturgitte fortrinn som gjør oss viktige i ei grønn framtid. Oppland skal være et raust og inkluderende fylke, der folk ønsker å bosette seg og bidra til verdiskaping. I tillegg har vi et tydelig fokus på å utvikle opplandsskolen og bygge en infrastruktur som binder fylket sammen, sier Even Aleksander Hagen.

Det er klart at Arbeiderpartiet skal ha fylkesordføreren, og Senterpartiet skal ha fylkesvaraordføreren. Even Aleksander Hagen blir dermed landets yngste fylkesordfører gjennom tidene.

Øvrige verv fordeles ved at Senterpartiet skal lede Komite for næring, miljø og klima, og Arbeiderpartiet skal lede Komite for opplæring og kultur og Komite for samferdsel og trafikksikkerhet. SV får fast plass i fylkesutvalget, og KrF får 1. vara til fylkesutvalget og nestleder i Komite for opplæring og kultur.

Vedlagt er samarbeidsavtalen Grønn framtid - felles ambisjoner for framtidas Oppland.