Klimanøytralt Oppland i 2025

Klimabevissthet skal være gjennomgående for alle sektorer i Oppland. Fylkeskommunen må ta sin del av ansvaret. - Fylkestinget har derfor vedtatt en regional planstrategi som slår fast at Oppland skal være klimanøytralt i 2025, sier fylkesordfører Even A. Hagen.

original_1478641017_8736105

Stortinget vedtok i midten av juni at Norge skal være klimanøytralt innen 2030. Flertallet vedtok dette mot Høyre og Frp sine stemmer.

Uka etter vedtok fylkestinget at Oppland skal være klimanøytralt innen 2025. Akkurat som i Stortinget ble dette vedtatt mot Høyre og Frp sine stemmer.

- Oppland skal spille en hovedrolle i det grønne skiftet. Det er derfor viktig at miljø og klima gjennomsyrer alt vi gjør. Det grønne skiftet kan ikke forstås som én sak for én sektor, men heller som en ramme for alle sektorer, sier Even Aleksander Hagen, fylkesordfører.

- Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF jobber sammen for ei grønn framtid. Vår visjon er et klimanøytralt Oppland med bærekraftig verdiskaping og velferd. Det skal sikre at våre barn og barnebarn har nok og sikker mat på bordet, ren luft å puste i, grønne skoger og et klima som ikke skaper ødeleggelser og skader, presiserer han.