Jan Torkehagen begynner som prosjektsekretær i august 2016

-Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet med å videreutvikle partiorganisasjonen i Oppland Arbeiderparti, sier Jan Torkehagen. Å rekruttere nye medlemmer og bidra til politisk engasjement er viktig med tanke på et viktig Stortingsvalg i 2017. Det er et stort potenisale for medlemsvekst i partiet når en ser på stemmetallene for de siste valgene, sier Torkehagen.

original_1478640992_2656596