Gry Haugsbakken

Ingenting var mer urettferdig enn at noen barn skulle få bedre utdanning enn andre bare fordi foreldrene deres hadde mer penger.

Gry Haugsbakken