Full norsk kontroll over norsk kraft.

TH

- EØS-avtalen er viktig for oss. Eierskap til vannkrafta er viktig for oss, men Oppland Arbeiderparti har noen krysstallklare absolutter som må på plass om vi skal være med på innlemmelse i den tredje energimarkedspakken. Det ser nå ut som det går vår vei i forhandlingene i Stortinget, sa Tore Hagebakken.

Norge skal beholde kontrollen over norsk kraft. 

Hagebakken viste til vedtaket i Oppland Arbeiderpartis sist helg, som ble gjort med stort flertall.  Oppland Arbeiderparti mener følgende forutsetninger er absolutter i håndtering av norske kraftressurser:

- Arvesølvet skal eies av fellesskapet. 

- Det skal være nasjonal politisk kontroll over Norges energiressurser.

-  Eierskapet til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og minst to tredjedeler skal være offentlig eid, og det skal ikke overgis noen form for suverenitet til andre. 

-  Det er kun Norge som skal kunne fatte beslutninger om at utenlandskabler skal kunne bygges.

-  Før Norge kan si ja til å gå videre med energisamarbeid med EU, krever Oppland Arbeiderparti at det legges frem en lovsak som sikrer minst 2/3 offentlig eierskap til utbygging og drift til utenlandskablene samt eierskapet til vannkraften.

Dersom disse forutsetningene ikke innfris må Arbeiderpartiets stortingsgruppe stemme nei til tredje energimarkedspakke.

God oppvekst for alle barn.

I sitt innlegg videre uttrykte Hagebakken stor begeistring for at Jonas i sin tale tok til orde for en ambisiøs plan for en god oppvekst, og lovet at Oppland vil bidra aktivt.