Fraværsregler tilpasset arbeidslivet

- Kjære kamerater, la oss snakke om fraværsgrensa, innledet Anne-Marte Kolbjørnshus sitt innlegg med på landsstyremøtet. Hun mener fraværsreglene i skolen i større grad må gjenspeile spillereglene i arbeidslivet.

original_1478640974_0581834

Anne-Marte Kolbjørnshus er komiteleder for opplæring og kultur i Oppland. På landsstyremøtet 20. september tok hun opp de nye fraværsreglene i videregående opplæring med ledelsen i Arbeiderpartiet.

- Det argumenteres med at elever fortsatt kan ha 19 dager udokumentert fravær. Dette er ikke fakta. Fraværsgrensa gjelder for hvert enkelt fag, slik at du mister én standpunktkarakter dersom du har over 10 prosent fravær i ett eneste fag. Det er umulig å slippe unna med 18 eller 19 dagers fravær, siden dette forutsetter at fraværet er perfekt jevnt fordelt over alle fagene, sa Kolbjørnshus.

Oppland fylkeskommune ønsket å gi elevene mulighet til å bruke egenmelding. Det sa statsråden gjennom fylkesmannen nei til.

- Det er altså ikke ønskelig med et regelverk som er tilpasset det arbeidslivet våre elever skal inn i etter skolegang, med de rettighetene og pliktene som venter der. Forstå det den som kan, presiserte Kolbjørnshus.

Som en del av sitt innlegg siterte Kolbjørnshus fastlege Ida Marie Ringerud sin Facebook-status om konsekvensene av fraværsreglementet:

"Jeg har ikke lyst til å ta penger fra de, for jeg synes det er urettferdig. Jeg har ikke lyst til å ha de på venterommet mitt, for der sitter det ofte folk som har andre, gjerne alvorlige sykdommer, og som absolutt ikke bør få oppkastsjau eller luftveisvirus. Jeg har ikke lyst til å sette de inn på timene for øyeblikkelig hjelp, for de bør forbeholdes for reell øyeblikkelig hjelp."

- Det er Arbeiderpartiet som forstår folks hverdag, og derfor må vi nå ta grep om hvordan fraværsgrensa skal praktiseres, avsluttet Kolbjørnshus.