Et parti de unge har tru på.

TH

-Innsatsen for å sikre våre ungdommer utdanning og aktivitet skal ha høyeste prioritet framover. Skal vi løfte Innlandet, må vi satse på og ha med oss alle våre unge, sier Tore Hagebakken.

- 2017 ble året da Oppland Arbeiderparti snudde trenden og økte medlemsstokken. Det er all grunn til å glede seg over at vi nå er 150 flere medlemmer i Oppland Arbeiderparti enn for ett år siden. Med dette som utgangspunkt møtes årsmøte i fylkespartiet for å diskutere politikk og partistruktur 10 - 11 mars. 

Vi var veldig nære ved fortsatt å sikre tre Arbeiderpartirepresentanter på Stortinget fra Oppland. Akkurat som i Hedmark endte det med bare to på benken.

Arbeiderpartiet vant skolevalgene i Oppland og ble best i landet. AUF har sterk medlemsvekst. Ungdommen har trua på Arbeiderpartiet og verdiene vi står for. Og vi har trua på de unge. Ungdommen er framtida. Det handler om store ressurser og livskvalitet.

Vi har vært gjennom mange evalueringer. Hva gikk galt, sentralt og hos oss? Det gjelder å lære - og slik bli bedre. Mange deltok i evalueringen, og deres synspunkter er svært verdifulle og må vektlegges når vi skal planlegge framtidige valgkamper. Evalueringene gir også nyttig kunnskap når vi skal bygge en sterkere partiorganisasjon på alle nivå, ikke minst lokalt. Da blir også et enda bedre samarbeid med fagbevegelsen svært viktig.

Neste gang skal vi vinne; da står det om hvem som skal styre kommunene i fylket vårt og hvem som skal lede det nye store fylket, det sammenslåtte Oppland og Hedmark. Det går fort til valget i 2019. Vi må bruke tida godt.

Vi ser alle mulighetene vår flotte del av landet vårt har. Om vi i utgangspunktet ikke ønsket en slik sammenslåing, går vi offensivt til verks når det nå er en realitet. Både på fylkeskommunalt nivå og mellom de to fylkespartiene satte vi tidlig i gang prosessene for å bygge et nytt fellesskap. 

Årsmøtene i Oppland og Hedmark Arbeiderparti tar den endelige beslutningen om sammenslåing til Innlandet Arbeiderparti. Alt er godt forberedt og samarbeidet så langt lover veldig godt. Vi har mye til felles og sammen blir vi også en sterk kraft og stemme i den nasjonale politikken, kanskje også det nest største fylkespartiet i landet. AUF og LO er også godt i gang med sammenslåings-prosessen.