Et godt valg for Arbeiderpartiet i Oppland

- Arbeiderpartiet har gjort et godt valg i Oppland, sier Frode Jahren. Vi er mer enn dobbelt så store som Høyre og FrP tilsammen. Arbeiderpartiet har fått en oppslutning på over 40 prosent og mange sterke lokale resultater med Sel på topp med 57 prosent. Noen steder har enkeltsaker bidratt til at Arbeiderpartiet ikke nådde helt fram. Her er det bare å brette opp ermene og jobbe seriøst og hardt fram mot neste valg.

original_1478640988_0595772

-Mange steder skal det nå forhandles om politikk og posisjoner. Arbeiderpartiet er et samarbeidsparti og det er viktig for oss å ha gode stabile forbindelser med våre politiske venner. Arbeiderparti vil derfor opptre forutsigbart og inkluderende i de kommende forhandlingene. Også i Oppland har Miljøpartiet De Grønne gjort et godt valg. Vi gratulerer og ser fram til å bli kjent med partiet, sier Jahren.

-Arbeiderpartiet er stolte over å ha ført en god valgkamp der verdier, saker og gode argumenter har vært viktigst. Frode Jahren sier at vi skal bruke innflytelsen velgerne har gitt oss til å skape gode, trygge og attraktive lokalmiljø i hele Oppland.