Den røde tråden i vår historie er arbeid, og det er fortsatt vårt store prosjekt.

-I dette prosjektet er arbeid og helse vevd tett sammen. Jeg har opplevd at arbeid er helsefremmende. Jeg har opplevd å rehabilitere mennesker inn i – og tilbake til arbeidslivet. Jeg har opplevd at mennesker blir friskere av å være i arbeid. Hva handler det om? Jo, jeg tror at helse handler om opplevelsen av å bli sett, hørt, lyttet til, muligheten til å delta, til å mene, og til å påvirke. Det handler om graden av opplevd og forstått mening i det du gjør. At du har en egen plass i «næringskjeden», at du er en del av helheten, sa Hilde Kristin Holtesmo til landsmøtet.

Hilde Holtesmo