Årsmøte 12.-13. mars 2016

Sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet og LO-leder Gerd Kristiansen holder politisk innledning lørdag 12. mars kl 12.00. Kl 13.45 blir det paneldebatt med deltagelse fra Ottar Henriksen NHO i Innlandet, Gerd Kristiansen, Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud og Fylkesordfører Even Aleksander Hagen. Deretter blir det politisk debatt ved årsmøtedeltagerne lørdag ettermiddag.

original_1478641004_9862432

- Vi merker at vi er et parti i fremgang. Vi fikk 2 flere ordførere etter kommunevalget i 2015 enn vi hadde før valget og har nå 17 av fylkets 26 ordførere og fylkesordfører fra Arbeiderpartiet i Oppland. I Oppland Arbeiderparti opplever vi økning i medlemstallet i 2015 med totalt 212 medlemmer hvorav AUF har rekruttert 139 unge medlemmer. En aktiv partiorganisasjon har utarbeida 88 politiske forslag, sier fylkespartileder Frode Jahren

- Forslagene til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti viser som vanlig et sterkt engasjement for samfunnsutviklingen i Norge generelt og Oppland spesielt. Som alltid er det en rekke forslag som dreier seg om veg og bane. Det er et særlig sterkt engasjement for flyktninge- og asylpolitikken denne gangen og det er gledelig at forslagene viser at Arbeiderpartiet har stor oppmerksomhet på bosetting og integrering i lokalmiljøet.

Ellers vil årsmøtet vedta breie uttalelser om region Innlandets ansvar for å bidra i det grønne skiftet med tanke på Innlandets naturlige fortrinn innen jord og skogbruk. I denne sammenheng er som alltid arbeid til alle og næringsutvikling viktig for Arbeiderpartiet.

- Jeg gleder meg til to dager med et godt politisk verksted, sier Frode Jahren.