Arbeiderpartiets representasjon i fylkestinget 2015-2019

Representantskapet har 10. oktober valgt Arbeiderpartiets representanter til utvalg og komiteer for kommende fylkestingsperiode. Kommende fylkesordfører Even Aleksander Hagen får med seg Anne-Marte Kolbjørnshus og Anne Thoresen som komitèledere og heltidspolitikere fra Arbeiderpartiet.

original_1478640981_1961393

9 av 19 av Oppland Arbeiderparti sine ordførerkandidater foran valget i 2015, og som har inngått avtale om ordførerposisjon kommende kommunestyre- og fylkestingsperiode var tilstede på representantskapet 10. oktober.

Foruten de som var tilstede er det inngått avtale om Arbeiderpartiordførere i Øyer, Ringebu, Nord-Fron, Gjøvik, Søndre Land, Vestre Toten, Lunner, Etnedal, Vang, Øystre Slidre. I Ringebu, Nord-Fron og Sel har Arbeiderpartiet rent flertall.

Vedlagt er fordelingen av verv i fylkestinget for den kommende perioden, vedtatt av representantskapet 10. oktober.