Arbeiderpartiet må sørge for at teknologien gir flere nye arbeidsplasser enn den tar.

-"Den beste måten å forutsi framtida på er å skape den selv," sa Alan Kay som fant opp Windows. Og det vil vi. Noen ting er bankers. Digitaliseringa kommer til å fortsette. Robotisering gjør det realistisk å flagge heim arbeidsplasser, med kroneksempelet Neuman Aluminium som flytter produksjon av Volvo-hjuloppheng fra Kina til Hunndalen i Gjøvik. Vi må stå opp for personvernet. Og vi må være i forkant av dem som vil gjøre teknologien til sitt våpen i krig, terror og maktmisbruk. Dette er ei av utfordringene verda står overfor, og svaret ligg i Oppland. I Mjøsregionen har vi Europas sterkeste og mest interessante fagmiljøer innen cyber- og informasjonssikkerhet, sa Even Aleksander Hagen.

Even A Hagen