Anita Ihle Steen og Rune Støstad innstilt som Innlandet Arbeiderpartis ledelse.

Innlandet Arbeiderparti stiftes 2. mars.

Oppland- og Hedmark Arbeiderparti blir slått sammen til Innlandet Arbeiderparti fra 1. april 2019. Leder for valgkomiteen i Innlandet Arbeiderparti, Espen Granberg Johnsen, la fram valgkomiteens innstilling på Moelv 14. februar. Innstillingen legges fram på årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti 2. - 3. mars 2019.

Ordfører i Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen, er innstilt som leder. Hun er i dag leder i Hedmark Arbeiderparti. Ordfører Rune Støstad i Nord-Fron kommune er innstilt som nestleder. Støstad er i dag nestleder i Oppland Arbeiderparti.

Valgkomiteen har vektlagt fordeling av posisjoner mellom de to gamle fylkene og regionene, innspill fra kommunepartiene, god kombinasjon av erfaring og fornying, og å finne de beste kandidatene. Alle regionene i fylket er representert i styret. Valgkomiteen har vært samstemt om de nominerte kandidatene.

Innlandet får 37 delegater på landsmøtet i Arbeiderpartiet (4. - 7. april), og blir med det den nest største fylkesdelegasjonen.

Leder i valgkomiteen vektlegger at Anita Ihle Steen er en dreven politiker med bred erfaring som ordfører og fylkesleder.

-Hun har erfaring med store deler av fylket, har et stort nettverk og en posisjon i partiet som vil gjøre henne til en samlende leder for hele Innlandet. Hun er en kandidat mange har pekt på. Disse to kandidatene vil gi Innlandet Arbeiderparti en solid ledelse som representerer både mjøsområdet og distriktene, sier Espen Granberg Johnsen.

Anita Ihle Steen understreker at det er en stor ære å bli spurt. -Arbeiderpartiet har dype historiske røtter i Innlandet og har vært med å prege lokalsamfunnene i Innlandet i generasjoner. Det viktigste framover er å bidra til å skape engasjement og bygge laget. Det blir viktig å synliggjøre Innlandet nasjonalt og øke det nasjonale fokuset på vårt fylke, herunder tiltrekke oss statlige arbeidsplasser, sier Anita Ihle Steen.

Rune Støstad uttrykker stor respekt for den jobben Ihle Steen har gjort som ordfører i Ringsaker. -Hun er en raus person som ser alle og er god til å få med seg folk. Vi må ha fokus på å skape gode fellesskap og god politikk. Innlandet er et Norge i miniatyr, med Mjøsbyene, distrikta og fjella. Å bringe dette sammen til en helhet er en spennende utfordring, sier Rune Støstad.

Arbeiderpartiet har 11 ordførere i Hedmark, og 15 i Oppland (17 inkludert Lunner og Jevnaker).

Leder og nestleder IAP

Anita Ihle Steen, Rune Støstad