Å bygge et land

Vi har solid arbeidskraft og de framtidige grønne næringer har rot i Innlandet, skriver komitéleder for samferdsel og trafikksikkerhet Anne Thoresen sammen med Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd i Hedmark, og Åge Skinstad, regiondirektør i NHO Innlandet.

original_1478640978_1736722

Intercity-utbygging gjennom Hamar i 2024 og videre til Lillehammer i 2027. Det er mulig.

Det å binde landsdeler og regioner sammen krever politisk vilje. Det å realisere viljen krever beslutninger. Noen utbygginger nikker man mer anerkjennende til enn andre.

Byggingen av Bergensbanen er eksempel på vilje og beslutning som får anerkjennende nikk. Stortinget viste den gang en vilje til å binde landsdeler sammen. Beslutning ble fattet og bevilgningen vedtatt.

Det å bygge et land er like aktuelt i dag. Redusere avstandsulemper og binde landsdeler bedre og smartere sammen har stor betydning for å balansere vekst og utvikling i en større geografi.

Kortere reisetider mellom landsdeler med jernbane gir mulighet for færre biler på veien. Det er av betydning også i et miljø- og trafikksikkerhetsperspektiv

Det er viktig og riktig å legge til rette for vekst og utvikling gjennom et bredt mangfold.

Vi i Innlandet har mye å bidra med. Vi har solid arbeidskraft og de framtidige grønne næringer har rot i Innlandet.

Smart tilrettelegging av infrastruktur vil bidra til større utveksling av arbeidskompetanse, varer og tjenester. Vi har allerede de store nasjonale transportkorridorene nord-sør og øst-vest.

Enda smartere tilrettelegging og bruk av disse transportkorridorene vil være nøkkelfaktorer for vekst og utvikling og hindre kaos, kork og kø i et trangt hovedstadsområde.

Vi ligger på rett side av Alnabru og Gardermoen og transport kan gå i korridorene uten ytterligere belastning gjennom Oslo.

Bane og veg er viktig når et land skal bygges og bindes sammen. IC utbygging gjennom Hamar og videre til Lillehammer har stor betydning for vårt lands transportsystemer nord-sør og øst-vest.

Vi ser fram til vilje og beslutning når ny Nasjonal transportplan vedtas sommeren 2017 og at IC gjennom Hamar i 2024 og Lillehammer i 2027 er på plass i den planen som vedtas.