Aktuelt

Nyheter

 • Oppland og Hedmark Arbeiderparti er slått sammen til Innlandet Arbeiderparti 1. april 2019.

  På denne siden vil du finne våre folkevalgte og vedtatt politikk i Oppland Arbeiderparti t.o.m. 31. Mars 2019. Aktuell informasjon om Innlandet Arbeiderparti finner du på denne nettsida: https://innlandet.arbeiderpartiet.no/

 • Uttalelser fra Årsmøtet

  Vedtatt på årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti 3. mars 2019

 • Landsmøte 2019 - Innlandet Arbeiderparti

  Valgte utsendinger, landsstyremedlemmer og sentralstyremedlemmer deltar på Landsmøte 2019.

 • Årsmøtedokumenter er nå sendt ut

 • Anita Ihle Steen og Rune Støstad innstilt som Innlandet Arbeiderpartis ledelse.

  Innlandet Arbeiderparti stiftes 2. mars.

 • Fylkesvalgprogram 2019 - 2023

  Arbeiderpartiet vil bygge sterke fellesskap, og sammen skal vi bygge et nytt fylke.

 • Even Aleksander Hagen er Innlandet Arbeiderpartis fylkesordførerkandidat.

  Nominasjonsmøtet har enstemmig valgt Even Aleksander Hagen som Innlandet Arbeiderpartis ordførerkandidat. Kjerstin Lundgård er varaordførerkandidat.

 • Organisasjonssekretær.

  Håkon Hermansson er ansatt som organisasjonssekretær i Oppland Arbeiderparti.

 • Nominasjon fylkestingsvalget 2019.

  Hedmark og Oppland Arbeiderparti klar med historisk nominasjon i Innlandet. Even Aleksander Hagen og Kjerstin Lundgård topper listeforslaget.

 • Even Aleksander Hagen og Kjerstin Lundgård er foreslått som fylkesordfører- og fylkesvaraordførerkandidat.

  Nominasjonskomiteen har lagt fram et foreløpig listeforslag som skal sendes på høring i partiorganisasjonen med høringsfrist 2. september.

 • 1. mai 2018

  Hovedparolen er "Trygt arbeidsliv for alle". I Oppland er det arrangementer over hel fylket.

 • Full norsk kontroll over norsk kraft.

 • Øk innsatsen for inkludering av ungdom som står utenfor arbeidslivet!

 • Politiske uttalelser og andre vedtak årsmøte 2018.

 • Rune Støstad ny nestleder i Oppland Arbeiderparti

 • Et parti de unge har tru på.

 • Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10 - 11 mars 2018.

  Jonas Gahr Støre innleder til politisk debatt lørdag 10. mars.

 • Nominasjon til fylkestingsvalget 2019.

 • Guri Bråten taler til landsmøtet.

  For første gang på 22 år, er endelig en ordfører fra Østre Toten på talerstolen til Arbeiderpartiets landsmøte. Østre Toten hadde 20 års borgerlig styre frem til valget i 2015, da klarte vi å innføre et nytt og bedre styre med Arbeiderpartiet i spissen, sa Guri Bråthen.

 • Vi har en regjering med kun fordeler for de få, og ikke for alle.

  -Det er viktigere enn noen gang tidligere at det er nettopp Arbeiderpartiet som igjen inntar regjeringskontorene, for den utviklinga vi har i dag har vi ikke råd til å ha lenger. Vi har en regjering med kun fordeler for de få, og ikke for alle. En regjering som ikke tar alle med. Vi vinner ikke valget uten alle, også ungdom. Da må vi igjen bli de største blant unge. Derfor er jeg så stolt av å tilhøre et parti, et arbeiderparti som igjen går tilbake til røttene sine og er det vi alltid har vært, partiet hvor absolutt alle er med. Dagens generasjon bryr seg om samfunnet rundt og bryr seg om politikk, det må vi også tru på. For AUF mener at ungdom skal bli hørt og derfor åpne for 16-årig stemmerett ved lokalvalg. Da vil vi vise at vi tar ungdom på alvor fordi vi har kunnskap, de sterkeste meningene og et brennende ønske om at alle skal få det litt bedre dag for dag, sa Ingrid Elise Klosbøle Kolstad.

 • Gry Haugsbakken

  Ingenting var mer urettferdig enn at noen barn skulle få bedre utdanning enn andre bare fordi foreldrene deres hadde mer penger.

 • Vi har store ambisjoner for vekst og utvikling av reiselivet i Oppland.

  -Det er tre typer turister- vi har fritidsturisten, vi har yrkesreisene og så har vi de som har skaffet seg fritidsbolig og blitt deltidsboende. I Øyer er det flere fritidsboliger/hytter enn helårsboliger vi har 1 405 boliger og 3 448 hytter. Dette skaper arbeidsplasser, men og utfordringer for kommunen. Jeg pleier å si at vi har 5082 innbyggere, telles alle som oppholder seg i kommunen med, er det mellom 25- og 30 000 personer i Øyer, store deler av året. Når Øyer kommune skal planlegge så kan vi ikke planlegge for 5082, nei alle deltidsboende har krav på nær sagt det samme som de fastboende. Hyttelandsbyen i Hafjell bruker mer strøm enn en middels stor norsk by. de skal ha vei, vann, kloakk, renovasjon og ikke minst internett og helsetjenester. Vi mener at det nå er rett og slett nødvendig, å tone ned skillet mellom bosatte og deltidsboende, da det er hvor du oppholder deg som teller. Når FRP nå tar til orde for å nekte kommunene å skrive ut eiendomsskatt, så må også FRP ta inn over seg at min kommune kun får overføringer fra staten for 5082 fastboende og ingen ting for de deltidsboende, sa Brit Kramprud Lundgård.

 • Arbeiderpartiet må sørge for at teknologien gir flere nye arbeidsplasser enn den tar.

  -"Den beste måten å forutsi framtida på er å skape den selv," sa Alan Kay som fant opp Windows. Og det vil vi. Noen ting er bankers. Digitaliseringa kommer til å fortsette. Robotisering gjør det realistisk å flagge heim arbeidsplasser, med kroneksempelet Neuman Aluminium som flytter produksjon av Volvo-hjuloppheng fra Kina til Hunndalen i Gjøvik. Vi må stå opp for personvernet. Og vi må være i forkant av dem som vil gjøre teknologien til sitt våpen i krig, terror og maktmisbruk. Dette er ei av utfordringene verda står overfor, og svaret ligg i Oppland. I Mjøsregionen har vi Europas sterkeste og mest interessante fagmiljøer innen cyber- og informasjonssikkerhet, sa Even Aleksander Hagen.

 • Stian Olafsen

  I Oppland Aarbeiderparti støtter vi opp om innlandsrapporten sitt forslag om et nasjonalt senter for bioøkonomi i innlandet. Skal jeg oppsummere dette for dere partikamerater, ville jeg sagt følgende: Dagens Oppland løser fremtidens utfordringer. Tenk på det, sier Stian Olafsen.

 • Ingrid Tønseth Myhr

  Hver eneste dag begår styresmakter grusomme overgrep mot egen befolkning, og hver eneste uke kommer det kritikk fra oss i denne salen mot land og regimer som bryter menneskerettigheter, dreper og overvåker egen befolkning, sier Ingrid Tønseth Myhr.

 • Dag Erik Pryhn på landsmøtet i Arbeiderpartiet

  Oppland Ap forutsetter at vi nå stiller regjeringa og støttepartiene til ansvar for avtale- og løftebruddene i NTP. Der H og Frp svikter det indre Østlandet må Ap være tydelige i vår garanti for at med Ap tilbake i regjering skal norsk samferdselspolitikk få den nødvendige forutsigbarheten og langsiktigheten, sier Dag Erik Pryhn i sin tale til landsmøtet.

 • Den røde tråden i vår historie er arbeid, og det er fortsatt vårt store prosjekt.

  -I dette prosjektet er arbeid og helse vevd tett sammen. Jeg har opplevd at arbeid er helsefremmende. Jeg har opplevd å rehabilitere mennesker inn i – og tilbake til arbeidslivet. Jeg har opplevd at mennesker blir friskere av å være i arbeid. Hva handler det om? Jo, jeg tror at helse handler om opplevelsen av å bli sett, hørt, lyttet til, muligheten til å delta, til å mene, og til å påvirke. Det handler om graden av opplevd og forstått mening i det du gjør. At du har en egen plass i «næringskjeden», at du er en del av helheten, sa Hilde Kristin Holtesmo til landsmøtet.

 • Vi i Oppland Arbeiderparti har store ambisjoner for fylket vårt.

  -Vi har et stort potensiale for framtidsretta, lønnsomme arbeidsplasser i mange bransjer og næringer, som landbruket - forutsatt god inntektsfordeling og grunnlag for å investere også på de små og mellomstore bruka. Slik skaper vi økt lokal matproduksjon. Da tåler vi ikke mer deregulering og sentraliserende tiltak, sa Tore Hagebakken.

 • Vedtak årsmøte 2017

  13 uttalelser vedtatt på årsmøtet i 2017.

 • Åpningstale årsmøte 2017

  Velkommen til årsmøte som skal diskutere mange store saker.

 • Årsmøte Oppland Arbeidreparti

  -Forslaget til nytt partiprogram, sykehusstruktur, samferdsel, behovet for høykapasitets bredbånd og landbrukspolitikken vil være blant de store saksområdene på årsmøtet vårt i Oppland Arbeiderparti i Gjøvik 11. og 12. mars, sier leder i Oppland Arbeiderparti Tore Hagebakken.

 • Stortingsvalgliste 2017

  Oppland Arbeiderparti har i nominasjonsmøte 19. november 2016 vedtatt valgliste for Stortingsvalget 2017.

 • Skattetap hindrer kommunene i å levere gode tjenester.

  -Det er i kommunene kraftproduksjonen skjer. Skatt fra verk og bruk er viktig for at kommunene også i fremtiden skal kunne levere gode tjenester til deg der du bor. Nå ser vi nok en gang at denne regjeringen er med på å reduserer kommunenes inntekter, sier nestleder i Oppland Arbeiderparti Hilde Kristin Holtesmo.

 • Ingen skal stå utenfor – alle skal med

  - Arbeiderpartiet er villig til å investere i fellesskapet framfor å gi skattekutt til de som har mest fra før. Den blåblå regjeringa fører en politikk som skaper større forskjeller. Det er særlig ungdommen som taper på regjeringas politikk. «I skolen skal man trede varsomt, for der bliver mennesker til» sa H.C Andersen. Fellesskolen er vårt alternativ til dagens forskjellsskole, sier Hilde Holtesmo, nestleder i Oppland Ap.

 • Regjeringa hindrer regional utvikling

  Statsbudsjettet behandles nå i stortingskomiteene. - De regionale utviklingsmidlene har vært et viktig verktøy for at Oppland fylkeskommune bidrar til omstilling til ei grønn framtid, og de setter oss i stand til å oppfylle vårt samfunnsutvikleransvar, sa fylkesordfører Even Aleksander Hagen til Kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • Oppland fortjener bedre!

  -Regjeringen har ikke bare lagt Innlandsutvalgets mange gode forslag i en skuff. De ser ut til å ha låst igjen skuffen og kastet nøkkelen. Svært skuffende – og lite lurt. Vi fortjener bedre, sier Tore Hagebakken.

 • Stortingsvalget 2017 - endelig listeforslag

  Nominasjonskomiteen i Oppland Arbeiderparti legger fram sitt endelige listeforslag for stortingsvalget 2017. - Nominasjonskomiteen har fått bred oppslutning om sitt høringsforslag gjennom tilbakemeldingene fra kommunepartiene og AUF, sier leder av nominasjonskomiteen Inger Torun Klosbøle.

 • Økt innsats for flere faglærte

  - Det utdannes i dag for få fagarbeidere. For få ungdommer velger yrkesfaglige program i den videregående skolen. Frafallet i videregående skole er særlig stort blant elevene i yrkesfaglige utdanningsprogram. Samtidig mangler det læreplasser. Ikke minst gjelder dette i offentlig sektor. Resultatet av dette er at det utdannes for få fagarbeidere, sier Tore Hagebakken.

 • Fraværsregler tilpasset arbeidslivet

  - Kjære kamerater, la oss snakke om fraværsgrensa, innledet Anne-Marte Kolbjørnshus sitt innlegg med på landsstyremøtet. Hun mener fraværsreglene i skolen i større grad må gjenspeile spillereglene i arbeidslivet.

 • Kortsiktig kremmeri

  - Høyres programkomité går enstemmig inn for delprivatisering av Statkraft, dersom partiet vinner valget neste år. Jeg møter mange som er forferdet. Dette er enda en svært god grunn til å mobilisere for ei ny regjering, sier Tore Hagebakken.

 • Mange nye skolebygg

  I forbindelse med skolestart er det mange videregående skoler som har fått et realt ansiktsløft. Nye bygg står klare på Lillehammer videregående skole og Vinstra videregående skole, og på Nord-Gudbrandsdal videregående skole har det kommet en ny avdeling på Dombås.

 • Frokosttilbud i skolen

  Alle videregående skoler i Oppland skal tilby en enkel, sunn og gratis frokost. - Uten mat og drikke, duger helten ikke, sier Anne-Marte Kolbjørnshus, komiteleder for opplæring og kultur.

 • Å bygge et land

  Vi har solid arbeidskraft og de framtidige grønne næringer har rot i Innlandet, skriver komitéleder for samferdsel og trafikksikkerhet Anne Thoresen sammen med Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd i Hedmark, og Åge Skinstad, regiondirektør i NHO Innlandet.

 • Klimanøytralt Oppland i 2025

  Klimabevissthet skal være gjennomgående for alle sektorer i Oppland. Fylkeskommunen må ta sin del av ansvaret. - Fylkestinget har derfor vedtatt en regional planstrategi som slår fast at Oppland skal være klimanøytralt i 2025, sier fylkesordfører Even A. Hagen.

 • Kraftigere innsats mot ledigheten

  Ledigheten i Norge nærmer seg nå 5 prosent. 135 000 personer er arbeidsledige i følge SSB. Det er det høyeste antallet som er målt i Norge siden SSB presenterte kvartalstall for første gang i 1972. Arbeiderpartiets forslag til revidert nasjonalbudsjett legger vekt på kompetanseheving, nye studieplasser og tiltak for å skape nye jobber.

 • Forutsigbarhet, rettferdighet og kvalitet i videregående skole

  Stykkpris i videregående skole er blitt historie. Vi har fått en modell som sikrer forutsigbarhet, rettferdighet og kvalitet i alle ledd. Det har elevene og skolene våre fortjent. Det er de vi vedtar god skolepolitikk for, sier leder av komitè for opplæring og kompetanse Anne Lise Marstein.

 • Jan Torkehagen begynner som prosjektsekretær i august 2016

  -Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet med å videreutvikle partiorganisasjonen i Oppland Arbeiderparti, sier Jan Torkehagen. Å rekruttere nye medlemmer og bidra til politisk engasjement er viktig med tanke på et viktig Stortingsvalg i 2017. Det er et stort potenisale for medlemsvekst i partiet når en ser på stemmetallene for de siste valgene, sier Torkehagen.

 • 1. mai - Arbeid til alle

  Det er markeringer og arrangementer flere steder i Oppland som vist i oversikt over 1. mai-arrangementer.

 • Aktive opplendinger på landsstyremøtet

  Forutsetning for et godt samfunn er gode lokalsamfunn og arbeid til alle! Opplands to nyvalgte representanter deltok aktivt i den politiske debatten under Arbeiderpartiets landsstyremøte. - Vi trenger kompetanse i kommunene. Både gjennom rekruttering og i form av påfyll til kommunalt ansatte. Vi vil trenge flere kloke hoder og flere fagutdanna hender, sa Hilde Holtesmo i sitt innlegg på landsstyremøte i Arbeiderpartiet.

 • Årsmøteuttalelser 2016

 • Viktige vedtak for framtidas arbeidsliv

  - Jeg gleder meg til å ta fatt på lederoppgaven. Det er et krevende og viktig verv, og jeg er glad for å ha fått med meg et veldig godt styre. Sammen skal vi gjøre vårt for at Oppland Arbeiderparti skal framstå offensivt, ta lederskap, bygge gode allianser - og ikke minst bidra til et godt valgresultat og regjeringsskifte 2017, sier nyvalgt leder Tore Hagebakken.

 • Frode Jahren åpna årsmøte 2016

  La oss minne folk om det ikke er så farlig om ideene ikke er nye. Det viktigste er at de virker. La meg fortelle om enn gammel ide som fortsatt er moderne. Det er ideen om at det er menneskenes arbeid som skaper verdiene. Vi blir fattigere hvis folk ikke jobber. Arbeidsledighet er ille for den enkelte og ødeleggende for samfunnet.

 • Årsmøte 12.-13. mars 2016

  Sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet og LO-leder Gerd Kristiansen holder politisk innledning lørdag 12. mars kl 12.00. Kl 13.45 blir det paneldebatt med deltagelse fra Ottar Henriksen NHO i Innlandet, Gerd Kristiansen, Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud og Fylkesordfører Even Aleksander Hagen. Deretter blir det politisk debatt ved årsmøtedeltagerne lørdag ettermiddag.

 • Et grønnere fylkesbudsjett

  Oppland skal spille ei hovedrolle i et grønt skifte. Fylket vårt skal bygge på våre naturgitte fortrinn for å få en nasjonal stemme i næringspolitikken. Vi har viktige naturressurser og muligheter for verdiskaping innen bioøkonomi, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

 • Arbeiderpartiets representasjon i fylkestinget 2015-2019

  Representantskapet har 10. oktober valgt Arbeiderpartiets representanter til utvalg og komiteer for kommende fylkestingsperiode. Kommende fylkesordfører Even Aleksander Hagen får med seg Anne-Marte Kolbjørnshus og Anne Thoresen som komitèledere og heltidspolitikere fra Arbeiderpartiet.

 • Politisk og valgteknisk samarbeidsavtale 2015-2019 er signert

  Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Oppland har i dag signert politisk og valgteknisk plattform for perioden 2015-2019. Fylkespartileder Frode Jahren er veldig fornøyd med avtalen. - Det har vært gode samtaler og dette er en solid plattform for de neste fire åra, sier Jahren.

 • Magnus Skulstad blir organisasjonssekretær i Oppland Arbeiderparti

  Magnus Skulstad begynner i stillingen som organisasjonssekretær i Oppland Arbeiderparti 1. desember 2015. Skulstad er 32 år, og er bosatt i Ottestad i Hedmark fylke. Han har erfaring som aktiv idrettsutøver, fra lagspill og organisasjonsarbeid gjennom sitt arbeid for Norges Bandyforbund. Skulstad har også arbeidet som lærer i ungdomsskolen, og som foreleser ved Høgskolen i Hedmark.

 • Et godt valg for Arbeiderpartiet i Oppland

  - Arbeiderpartiet har gjort et godt valg i Oppland, sier Frode Jahren. Vi er mer enn dobbelt så store som Høyre og FrP tilsammen. Arbeiderpartiet har fått en oppslutning på over 40 prosent og mange sterke lokale resultater med Sel på topp med 57 prosent. Noen steder har enkeltsaker bidratt til at Arbeiderpartiet ikke nådde helt fram. Her er det bare å brette opp ermene og jobbe seriøst og hardt fram mot neste valg.

 • Tiltak for bedre psykisk helse

  Vi må ta den psykiske helsa vår på alvor, og iverksette tiltak som fungerer. - Det er viktig at skolene både i grunnskolen og i videregående opplæring får systematiske varslingssystemer når våre barn og unge blir utsatt for mobbing, eller på andre måter har en hverdag som gjør at de har behov for en bedre samordnet innsats, skriver Hans Kristian Enge, 7. kandidat for Oppland Arbeiderparti.

 • Arbeiderpartiet vant skolevalget

  Skolevalgresultatet er klart, og ungdommen har talt. Arbeiderpartiet er den suverene valgvinneren i Oppland. - Dette er så utrolig bra, sier Jan Halvor Vaag Endrerud, leder i AUF i Oppland.