Arrangementer

Representantskapsmøte

Oppland Arbeiderparti avholder representantskapsmøte 16. juni på Scandic Hafjell Øyer.

16. jun, kl. 10:00 — 14:00, Scandic Hafjell, Øyer

Styrets forslag til saksliste:

Sak   9/18       Godkjenning innkalling og saksliste

Sak 10/18       Medlemssituasjonen. Verving.

Sak 11/18       Tema: Oppvekst

Sak 12/18       Kommuneproposisjonen v/Rigmor Aasrud