Arrangementer

Representantskapsmøte

Oppland Arbeiderparti avholder representantskapsmøte 16. juni

16. jun, kl. 10:00 — 14:00, Scandic Hafjell, Øyer

Styrets forslag til saksliste:

Sak   9/18       Godkjenning innkalling og saksliste

Sak 10/18       Medlemssituasjonen. Verving.

Sak 11/18        Status/Strategi/Prosess skolestruktur Oppland.

                        Innledning ved Anne-Marte Kolbjørnshus.

Sak 12/18       Tema: Oppvekst. 

                         Innledning v/Stortingsrepresentant Nina Sandberg.

Sak 12/18       Kommuneproposisjonen v/Rigmor Aasrud

Nina Sandberg

Nina Sandberg. Foto Stortinget