Arrangementer

Representantskapsmøte

Oppland og Hedmark Arbeiderparti. Forslag til fylkesvalgprogram behandles. Orientering og drøfting av kommende saker.

27. okt, kl. 10:00 — 14:00, Honne Kurs- og konferansesenter, Biri.

AUenes innstilling:

Saksliste:

Sak 1/18         Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2/18         Hvor står vi – hvor går vi – sammenslutning                                              fylkespartiene.

Sak 3/18         Viktige fylkeskommunale saker/Budsjett 2019.

Sak 4/18         Forslag landsmøtet.

Sak 5/18         Fylkesvalgprogram 2019 - 2023.