Arrangementer

Representantskapsmøte Oppland Arbeiderparti

Oppland Arbeiderparti behandler årsregnskap 2018.

20. feb, kl. 18:00 — 19:00, Telefonmøte

Sak 1/19    Innkalling og saksliste.

Innkalling sendt på mail 30. januar.

Styret foreslår at møtet holdes som telefonmøte.

Forslag til saksliste:

Styrets innstilling:

Sak 1/19         Innkalling og saksliste.

Sak 2/19         Årsberetning/Regnskap 2018.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste

Sak 2/19    Årsberetning/Regnskap 2018.

Behandles i styremøte 11. februar.  Sak ettersendes.


Sammensetning representantskapet 2019

Lillehammer:4

Gjøvik:7

Lesja:1

Dovre:1

Skjåk:1

Lom:1

Vågå2

Sel:3

Nord-Fron:3

Sør-Fron:2

Ringebu:2

Øyer:1

Gausdal:1

Østre Toten:3

Vestre Toten:5

Søndre Land:2

Nordre Land:2

Gran:3

Sør-Aurdal:1

Etnedal:1

Nord-Aurdal:1

Vestre Slidre:1

Øystre Slidre:1

Vang:1

Sum50

AUF7