Arrangementer

Representantskapsmøte Oppland og Hedmark Arbeiderpartier

Oppland og Hedmark Arbeiderparti behandler forslag til landsmøte. Møte starter umiddelbart etter nominasjonsmøtet.

24. nov, kl. 00:00 — 00:00, Scandic Ringsaker

AUenes forslag til saksliste:

Sak 6/18         Innkalling og saksliste.

Sak 7 /18        Felles forslag til landsmøtet fra Hedmark og Oppland Arbeiderparti:

Sak 8/18        Handlingsplan 2019 – orientering v/ Mads Furu

                         Kompetanseplan 2019 – orientering v/Elin Såheim Bjørkli

Sak 9/18         Valgkamp 2019. Valgkampleder Kjerstin Lundgård.