Arrangementer

Representantskapsmøte

Rperesentantskapsmøte i Oppland Arbeiderparti

22. sep, kl. 10:00 — 14:00, Scandic Hafjell, Øyer

Styrets forslag til saksliste:

Sak 14/18  Godkjenning innkalling og saksliste.

Sak 15/18  Saker fra fylkestingsgruppa.

          Musikksatsing. Rapporten fra 

         Telemarksforskning finnes her:

http://telemarksforsking.no/start/detalj.asp?nyhet_id=856&merket=2 

Sak 16/18 Status – veien mot Innlandet Arbeiderparti

Sak 17/18  Arbeiderpartiets framtidige partiorganisasjon.                                        Innledning v/partisekretær Kjersti Stenseng.