Arrangementer

Representantskapsmøte 14. februar 2018

Sak 5 Godkjenning innkalling og saksliste. Sak 6 Årsberetning/Regnskap 2017. Sak 7 Medlemsituasjonen. Sak 8/1 Landbruk

14. feb, kl. 18:00 — 20:30, Scandic Hafjell, Øyer.