Arrangementer

  • Representantskapsmøte

    27. okt, kl. 10:00 — 14:00

    Oppland og Hedmark Arbeiderparti. Forslag til fylkesvalgprogram behandles. Orientering og drøfting av kommende saker.